Uitnodiging ALV 28 oktober

  • 2-10-2022

  Haaften: 30 september 2022

  Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

  Geacht lid,

  middels dit schrijven wil het bestuur u uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op :

  Vrijdag 28 oktober 2022 in het Clubgebouw aan de Crobseweg te Haaften

  De deur is vanaf 19.00 uur open.

  Aanvang van de Algemene Ledenvergadering is om 19.30 uur. De stukken zullen een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage liggen.


  H.S.V. DE ELFT

  In 1966 heeft een groepje Haaftenaren het idee gehad om een visclub op te richten. De plannen hiervoor werden gesmeed bij “Floor de kapper”....

  CONTACT

  H.S.V. de Elft
  p/a Hoge Hof 46
  4175 AK Haaften
  T: 06-50971878
  E: info@hsvdeelft.nl  VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA: